За мен и начина, по който работя

Обичай да бъдеш с мен и да работиш с мен, когато е най-трудно човек да бъде с мен и да работи с мен, защото точно тогава най-много се нуждая от това

Горе е мотото, което ме движи в практиката ми. Заимствах идеята от шведска поговорка, която истински вярвам, че трябва да движи всички ни в живота и да ни държи заедно: Обичай ме, когато най-малко го заслужавам, защото тогава най-много се нуждая от това. Аз съм Дани Димитрова – просто Дани за децата и за техните родители.

ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

 • Университетски магистърски степени като:   
  • Езиков и речеви патолог (логопед)
  • Филолог
  • Педагог
  • Журналист
 • Специалист по детски неврологични разстройства на развитието Сертификат от Интердисциплинарната Асоциация по Функционални Невронауки и Рехабилитация – IAFNR, след успешно изкаран 10-модулен курс, воден от д-р Робърт Мелило, който включва интензивно теоретично и практическо обучение за диагностициране и интервенции при тези разстройства.
 • Сертифициран iLS терапевт по всички програми за интервенция, предлагани от Integrated Listening Systems:
  • Safe and Sound Protocol (SSP) – интервенционната програма на д-р Стивън Порджис, базирана на неговата поливагална теория
  • Focus System (FS)
  • VoicePro
 • Сертифициран Interactive Metronome (IM) терапевт
 • Сертификат за успешно завършване на курс по невронауки към Университета в Чикаго
 • Сертификати, придобити от обученията за професионално развитие към ASHA Американската асоциация на логопедите (American Speech-Language-Hearing Association PROFESSIONAL DEVELOPMENT)
  • Сертификат за успешно завършен курс за екзаминация на черепно-мозъчните нерви от езикови и речеви патолози (Cranial Nerve Examination for the SLP)
  • Сертификат за успешно завършен курс по стимулиране на умения за игра „на ужким“ при деца от аутистичния спектър в предучилищна възраст (Enhancing Pretend Play Skills in Preschoolers with Autism Spectrum Disorders)
  • Сертификат за успешно завършен курс „Идентифициране, оценка и интервенция на дислексия – това, което езиковите и речеви патолози трябва да знаят“ (Identifying, Assessing, and Treating Dyslexia: What SLPs Need to Know)
  • Сертификат за успешно завършен курс по невробиология на езика (Neurobiology of Language)
  • Сертификат за успешно завършен курс за оценка и интервенция при хранителни разстройства в детска възраст (Pediatric Feeding Assessments and Interventions)
  • Сертификат за успешно завършен курс по провеждане на интервенции, медиирани от връстници при деца с аутизъм в предучилищна и училищна възраст (Peer-Mediated Interventions for Preschool and School-Age Children With ASD)
  • Сертификат за успешно завършен курс по специфични езикови нарушения при специалните популации (Specific Language Impairment in Special Populations)
  • Сертификат за успешно завършен курс „Как и защо екзекутивните функции се отразяват на езика и обучението“ (The How and Why of Executive Functions: Impacts on Language and Learning)
  • Сертификат за успешно завършен курс „Едностранен неглект и дефицити в осъзнаването/ориентирането след увреда на дясното мозъчно полукълбо“ (Unilateral Neglect and Awareness Deficits After Right Hemisphere Brain Damage)
  • Сертификат за успешно завършен курс „Едностранен неглект и дефицити в осъзнаването/ориентирането след увреда на дясното мозъчно полукълбо“ (Unilateral Neglect and Awareness Deficits After Right Hemisphere Brain Damage)
 • Сертификат за успешно завършен курс по махане на памперса и приучаване към тоалетна на деца с аутизъм към Autism Parenting Summit (Toilet Training Course By Nanette Botha (BEd), Director of AIMS Global)
 • Сертификат за отговаряне на изискванията на Rezzimax Therapeutics Institute (Certificate for completing the requirements of the Rezzimax Therapeutics Institute)
 • Автор на и водещ терапевт по системата „Integra Master Program – Интегративният подход към комуникативните разстройства“

ТЕКУЩО ОБУЧЕНИЕ:

 • За диплома като Нутриционист-терапевт към The School Of Health, Великобритания
 • За диплома по анатомия и физиология за нутриционисти-терапевти към The School Of Health, Великобритания
 • За сертификат от обучение по Медицински Невронауки към Университета „Дюк“, САЩ.

ЧЛЕНСТВО В СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ:

 • Асоциацията по невробиология на езика – The Society for the Neurobiology of Language (SNL)
 • Асоциацията за научни изследвания в областта на четенето – The Society for the Scientific Study of Reading (SSSR)
 • Американската Асоциация на логопедите – TheAmerican Speech-Language-Hearing Association (NSSLHA, ASHA)
 • Британската асоциация по дислексия The British Dyslexia Association (BDA)

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНТЕРЕСИ В ОБЛАСТТА НА:

 • Невробиологичната основа на езика и речта и съответно невробиологичната основа езиково-речевите разстройства.
 • Ефективността на базираните на невронауката интервенции като част от терапията при развитийните разстройства.

Темата на магистърската ми теза по езикова и речева патология беше „Оценка на хемисферната латерализация при деца с дислексия“. Плановете ми за докторска дисертация са свързани с проверка на ефективността на невромодулационни интервенции.

МОЯТ НАЧИН:

Интегрирала съм всички свои знания, експертизи, опит и умения в собствена интензивна моторна, мултисензорна, езиково-когнитивна и ограмотителна програма – Integra Master Program®– Интегративният подход към комуникативните разстройства“.

          

Всеки индивидуален холистичен график за интервенция се изработва след щателна оценка на невропсихологичния статус на детето и се прилага минимум пет пъти седмично в двучасови или четиричасови сесии, като в „почивните“ дни се изпълнява задължителна поддържаща програма у дома. Невронауката отдавна е доказала, че мозъкът е пластичен и той наистина може да се промени на всяка възраст, заличавайки стари и изграждайки нови невронни връзки, но за да се случи това, са необходими не само адекватни, но и ежедневни стимулации.

Децата, с които работя са не само българи. Владея английски и испански език на професионално ниво, което позволява ефективен терапевтичен и обучителен процес не само със сънародници, но също така с англоговорящи и испаноговорящи деца (присъствено и онлайн).

Като председател на Сдружение за деца с проблеми в развитието „Бонитатис“, лично и покрай публични ни инициативи, аз съм в постоянен контакт с родители и специалисти от целия свят, с които обменяме знания и опит.

Да работя с деца от аутистичния спектър и с деца с дефицит на вниманието, хиперактивност, езикови разстройства, специфични (дислексия) и неспецифични четивни нарушения и други обучителни трудности е не само служебно задължение за мен. Това е и каузата на моя живот. Аз съм отдадена на нея с цялото си сърце и съзнание и причината е дълбоко лична – самата аз съм майка на момче с аутизъм. Моят красив ангел ме е научил повече, отколкото всички курсове, които съм изкарала досега. Аз го следвам по този труден, но вълнуващ път и продължавам всеки ден да се уча от него и от всички деца, с които работя.