Записване за програма на дете

Заявка за записване

Забележки:

  1. Заявките за прием и записване в онлайн програмите се разглеждат целогодишно. Interactive Metronome® може да се започне по всяко едно време в рамките на текущия месец. За всички останали програми процесът по приема трябва да е приключил (включително заплащането на таксата) минимум 3 работни дни преди края на текущия месец, за да може да се стартира интервенцията в началото на следващия месец.
  2. Заявките за прием и записване в присъствените програми се разглеждат през май-юни (или по-рано) всяка година за предстоящата учебна година септември-юли.
  3. Подадена заявка не предполага автоматичен прием, независимо от това дали става дума за онлайн или присъствена програма. Заявката Ви ще бъде разгледана. В случай, че избраната програма е подходяща за детето и има свободни места към момента, ще се свържем с Вас, за да стартираме процеса по прием. Процесът не е приключил докато не получите официално потвърждение за записване в програмата.
  4. Подадените заявки се разглеждат според реда на подаване и предимство имат заявките с по-ранни дати.
  5. По време на процеса на прием и записване, може да бъде поискано от Вас да представите необходими за случая документи.
  6. Препоръчително е родителят попълващ формата за заявка да е родителят, който основно ще работи с детето по домашната програма за интервенция и ще комуникира с професионалния екип. Всички онлайн и присъствени програми включват задължителна работа вкъщи с цел придобитите знания и умения да се затвърдят, автоматизират и генерализират.