Записване за програма на възрастен

Заявка за записване

Забележки:

  1. Програмите за възрастни се предлагат само онлайн. Заявките за прием и записване в онлайн програмите се разглеждат целогодишно.
  2. Подадена заявка не предполага автоматичен прием. Заявката Ви ще бъде разгледана. В случай, че избраната програма е подходяща за Вас и има свободни места към момента, ще се свържем с Вас, за да стартираме процеса по прием. Процесът не е приключил докато не получите официално потвърждение за записване в програмата.
  3. Подадените заявки се разглеждат според реда на подаване и предимство имат заявките с по-ранни дати.
  4. По време на процеса на прием и записване, може да бъде поискано от Вас да представите необходими за случая документи.